فروش ساینا EX دنده ای در فارس مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 82,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
590,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir