فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 245,000 کیلومتر قیمت : 66,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
360 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir