فروش کیا ریو (مونتاژ) در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 106,000 کیلومتر قیمت : 63,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
201,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir