فروش پراید 131SL در گیلان مدل 1390

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SL، 1390

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir