فروش پراید 131SL در گیلان مدل 1390

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
13,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
14,950,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
219,250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SL، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir