فروش پراید صندوق دار در مازندران مدل 1387

کارکرد : 396,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
284,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com