فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1388

کارکرد : 126,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir