فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1345

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,492 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

زنجان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir