فروش سیتروئن زانتیا در زنجان مدل 1385

کارکرد : 320,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
46,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir