فروش پراید 141 ساده در تهران مدل 1385

کارکرد : 247,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 141 ساده، 1388

کرمان - 3 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

قم - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir