فروش هیوندای سوناتا در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir