فروش سمند LX در تهران مدل 1398

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
71,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com