فروش نیسان ایکس تریل در البرز مدل 2017

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
735,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir