فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1380

کارکرد : 134,579 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir