فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
319,741 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir