فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
999,999 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1390

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir