فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

یزد - 6 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir