فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

سیستان و بلوچستان - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir