فروش سمند LX در آذربایجان غربی مدل 1388

سمند، LX، 1388

آذربایجان غربی

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,050,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
4,555,555 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
252,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir