فروش سوزوکی گراند ویتارا در تهران مدل 1389

کارکرد : 169,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1390

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
397,000,000
منبع آگهی
otex.ir