فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1387

کارکرد : 285,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
360 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
28,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir