فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 217,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان غربی - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir