فروش نیسان پاترول دو در در مازندران مدل 1371

کارکرد : 359 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

گیلان - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

اردبیل - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir