فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
477,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

خراسان رضوی - 4 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir