فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
4,300 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir