فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1391

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
71,235 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
116 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

زنجان - 3 سال پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
57,500 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir