فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1395

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
605,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

یزد - 3 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1392

زنجان - 5 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir