فروش لیفان X60 دنده ای در چهارمحال و بختیاری مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

زنجان - 4 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

قزوین - 4 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

همدان - 3 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir