فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir