فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
20,500 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
97,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

مازندران - 2 روز پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir