فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
134,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

لرستان - 11 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir