فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2016

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 98,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
105,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2017

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir