فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

ایلام - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir