فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
156,000,000
منبع آگهی
otex.ir