فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
238,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir