فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
79,600 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 6 روز پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
71,457 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir