فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com