فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir