فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir