فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 239,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
108,100 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
301,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir