فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 239,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

گلستان - 5 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

سیستان و بلوچستان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
438,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
164,000,000
منبع آگهی
otex.ir