فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir