فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
337,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir