فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir