فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
31,600 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir