فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
13,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
otex.ir