فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir