فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir