فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,885,900
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir