فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1345

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
143 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir