فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir