فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
159 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir