فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir