فروش پراید 141 ساده در تهران مدل 1388

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 12,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1385

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
8,450,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
271,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir