فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
197,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
103,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir