فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com