فروش هیوندای آزرا در قزوین مدل 2009

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 87,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2007

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
915,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
91,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir