فروش هیوندای سوناتا در خراسان شمالی مدل 2014

هیوندای، سوناتا، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 145,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir