فروش هیوندای سوناتا در خراسان شمالی مدل 2014

هیوندای، سوناتا، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 145,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
930,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir