فروش هیوندای سوناتا در خراسان شمالی مدل 2014

هیوندای، سوناتا، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 145,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

یزد - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

فارس - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir