فروش کیا اسپورتیج در خراسان شمالی مدل 2014

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2008

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir