فروش کیا اسپورتیج در خراسان شمالی مدل 2014

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2017

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
755,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com