فروش کیا اسپورتیج در خراسان شمالی مدل 2014

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان شمالی

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 150,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,740,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
298,000,000
منبع آگهی
otex.ir