فروش هیوندای سوناتا در خراسان شمالی مدل 2009

هیوندای، سوناتا، 2009

خراسان شمالی

کارکرد : 117,000 کیلومتر قیمت : 87,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir