فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

چهارمحال و بختیاری - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

کرمانشاه - 6 روز پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir