فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
36,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
1,200 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir