فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
278,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir