خرید خودرو پراید در استان البرز

پراید، 132 ساده، 1397 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

البرز - 5 روز پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 2 هفته پیش

کارکرد
302,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1378 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SX، 1390 اُتکس

پراید، 131SX، 1390

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
163 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1393 اُتکس

پراید، 131SE، 1393

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 1398 اُتکس

پراید، 111SE، 1398

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، هاچ بک، 1375 اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 132 ساده، 1398 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1398 اُتکس

پراید، 131SE، 1398

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1382 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
382,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir