خرید خودرو ساینا EX اتوماتیک در استان البرز

ساینا، EX اتوماتیک، 1398 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1398

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1397 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1395 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1395 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir