خرید خودرو در استان البرز

کیا، اپیروس، 2008 ایران پلاک

کیا، اپیروس، 2008

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
کیا، ریو 5، 1388 ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
کیا، اسپورتیج، 2010 ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2010

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,030,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
پژو، پارس، 1387 اُتکس

پژو، پارس، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس، 1393 ایران پلاک

پژو، پارس، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تویوتا، یاریس صندوق دار، 2014 اُتکس
کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396 اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپیروس، 2008 اُتکس

کیا، اپیروس، 2008

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس دوگانه سوز، 1391 اُتکس

پژو، پارس دوگانه سوز، 1391

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 5، 1393 اُتکس

پژو، 206 تیپ 5، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
دنا، 1.7 لیتر، 1395 اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1390 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir