خرید خودرو در استان البرز

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396 اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
otex.ir
فولکس، گل، 1384 اُتکس

فولکس، گل، 1384

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، CLA250، 1395 اُتکس

بنز، CLA250، 1395

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
107,500
منبع آگهی
otex.ir
پاژن، گوناگون، 1383 اُتکس

پاژن، گوناگون، 1383

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1389 اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
دنا، پلاس، 1398 اُتکس

دنا، پلاس، 1398

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SX، 1390 اُتکس

پراید، 131SX، 1390

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
163 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 405 GLX، 1345 اُتکس

پژو، 405 GLX، 1345

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1391 اُتکس

سمند، LX، 1391

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389 اُتکس
کارکرد
184 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس، 1386 اُتکس

پژو، پارس، 1386

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir