خرید خودرو کیا اپتیما در استان اردبیل

کیا، اپتیما، 2010 رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2015 رکاب

کیا، اپتیما، 2015

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir