خرید خودرو کیا در استان آذربایجان شرقی

کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2018 اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000، 2008 اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2008

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1393 اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1393

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو 5، 2015 اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2018 اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1390 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
204,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2011 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2011

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir