خرید خودرو کیا در استان آذربایجان شرقی

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394 اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2017 اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
960,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000، 2017 اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1391 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1391

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2011 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2011

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2013 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
44,800 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir