خرید خودرو کیا اپتیما در استان فارس

کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 2 روز پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 4 هفته پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2013 ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
1,320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
کیا، اپتیما، 2015 تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com