خرید خودرو کیا اپتیما در استان فارس

اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 7 روز پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
1,320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com