خرید خودرو نیسان در استان قزوین

نیسان، ماکسیما، 1386 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، پاترول دو در، 1376 اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

قزوین - 8 ماه پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، وانت زامیاد، 1397 اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، پاترول دو در، 1381 اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1381

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
22,222 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1383 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، رونیز، 1384 اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1383 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1389 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1390 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1388 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1389 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir